Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject
  • Date
  • Type
  • Language

Search for: [Title = "\[Zaproszenie dla przedstawiciela PIPS do udziału w pracach Sekcji Opieki Postpenitencjarnej nad młodzieżą. Warszawa, 7.IV.1959\]"]

Number of results: 1

Items per page:

Związek Młodzieży Socjalistycznej. Komitet Warszawski. Sekcja Opieki Postpenitencjarnej nad Młodzieżą Grzeszczyk, Tadeusz

1959
maszynopis

This page uses 'cookies'. More information