O projekcie

Repozytorium Wirtualnego Muzeum Marii Grzegorzewskiej

Celem Repozytorium Wirtualnego Muzeum Marii Grzegorzewskiej jest ocalenie od zapomnienia i popularyzacja dorobku naukowego Marii Grzegorzewskiej (1887-1967) poprzez cyfrową archiwizację, zapewnienie stałego dostępu i jak najszersze upowszechnienie zasobów archiwalnych, w tym dokumentów, piśmiennictwa, danych naukowych i innych obiektów związanych z życiem i działalnością twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej, patronki Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie.

Udostępnianie cyfrowych zasobów archialnych rozpoczęto w roku 2022, który ustanowiony został przez Sejm RP Rokiem Marii Grzegorzewskiej. Dokumenty zamieszczane są w pięciu kolekcjach: Życie prywatne, Życie naukowe, Twórczość, Uczelnia i Fotografie. Osoby zainteresowane bezpośrednim zbadaniem obiektów zawierających numer inwentaryzacyjny zapraszamy do Archiwum APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Repozytorium powstało ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, program Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka - Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu, numer umowy: SONP/SP/515607/2021, w ramach projektu „Wirtualne Muzeum Marii Grzegorzewskiej” kierowanego przez dr hab. Ewę Marię Kulesza, prof. APS.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji